– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Judith de Haan

sun03apr14:00Judith de HaanKunstnarmøte14:00(GMT+00:00)

Om arr.

Judith de Haan deltek i gruppeutstillinga «Double Vision» som heng i foajeen i Kabuso. Ho vil fortelje om utstillinga og korleis ein jobbar med ulike trykketeknikkar. Arrangementet er gratis.
Den internasjonale utstillinga Double Vision presentert av International Print Exchange Program (IPEP).
IPEP India er eit nonprofit initiativ, kor kunstnarar over heile verda som arbeider med grafikk deler arbeidet sitt med kvarandre. IPEP styrkar nettverket blant grafikarar og skapar medvit om originalgrafikk som ein kunstform blant sjåarane. Utstillinga står i Kabuso til 16. april.
Judith Elisabeth de Haan er biletkunstnar som i hovudsak jobbar med grafikk, bur i Kvam og jobbar i kunstnarhuset Messen i Ålvik. Ho deltek med eit trykk i «Double Vision»