– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Gåvebutikk

Gåver til den kreative 

I gåvebutikken finn du ulike gåveartiklar, frå kunsthandverk og design til teiknesaker og aktivitetsbøker, kunstbøker for born og vaksne med meir.

Her er fokus på kortreiste og norskproduserte varer av kvalitet, men du finn og godbitar frå verda ute.
Produkta har ofte ein link til utstillingane våre, der samtidskunst er i fokus.
Butikken dyrkar ein rein stil som peikar mot design som er leikent, lyst og lett.

Butikken er open i Kabuso sine opningstider og du treng ikkje inngangsbillett for å vitja butikken.