Arkitektur

Eit unikt bygg

Ingebrigt Vik museum vart teikna av arkitekt Torgeir Alvsaker (1875-1971) i 1932.

Alvsaker utarbeidde fleire forslag til museumsbygning, men valet fall til slutt på ein sentralbygning i form av eit åttekanta hus med eit høgare midtrom. Ei slik løysing hadde vorte tilrådd av bilethoggar Gunnar Jansson som var konsulent for byggekomitéen.

Frå opninga i 1934 var bygningen uendra fram til 1954 då to allegoriske skulpturar Vik laga til jubileumsutstillinga i Oslo 1914 vart funne i eit skur på Frogner.
Skulpturane «Målarkunsten» og «Skulpturen» var for store til å få plass inne i museet, og dei to nisjane på kvar side av inngangspartiet kom til.

Den siste tilføyinga kom då Kabuso vart reist i 2005. Arkitektane Hille og Strandskogen gav Ingebrigt Vik museum ein ny fløy i bakkant. Hille og Strandskogen tok utgangspunkt i den klassiske symmetrien i bygget, men gav samstundes ei kopling til den formale estetikken i Kabuso. Med nybygget fekk skulptursamlinga om lag 50 m2 større golvplass, og ikkje minst større innslepp av dagslys gjennom dei store vindauga mot nord.

Opningstider

NB! Kabuso held stengt t.o.m. 11. april som følgje av lokale smitteverntiltak. Merk at perioden kan bli forlenga.

Ons-fredag kl 11-15
Laur+sundag kl 11-16

Kontakt

Hardangerfjordvegen 626, Øystese
Tlf. 474 79 987
E-post: post@kabuso.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram!

Opening hours

Closed till and incl. April 11 due to infection control  

Wednesday-Friday 11 AM-3 PM
Sat+Sunday 11 AM-4 PM

Contact

Hardangerfjordvegen 626, Øystese
+ 47 474 79 987
post@kabuso.no

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X