– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Ledige stillingar

Arbeidet  omfattar omvisingar i utstillingane, avvikling av arrangement og arbeid i resepsjon og kafe. 

Me søkjer deg som er glad i å jobba med menneske, er ryddig og påliteleg. 

Du må beherska norsk og engelsk godt, gjerne og andre framandspråk. Det er  avgjerande at du har ei ekte interesse for kunst. 

Det er ei føremon å vere busett i Kvam. 

Tiltreding snarast. Løn etter avtale.  

For spørsmål i samband med stillinga, ta kontakt med fagleg/adm. leiar i Kabuso, Sissel Lillebostad: mobil 918 03 240 

Søknad kan sendast til personal@hvm.museum.no  innan 19.05.24.