– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Hvileåret

fre12aug(aug 12)00:00HvileåretAmber Ablett(aug. 12) 00:00(GMT+00:00)

Om arr.

Høyrt om Hvileåret – hvile, vekst og aktivisme?
Dette er eit 18-månadars prosjekt knytt til Storeteigen bygdetun. Bak prosjektet står kunstnaren Amber Ablett og gjennom prosjekt-perioden vil du få høve til å oppleva lydverk, delta på workshop og høyra samtalar med inviterte gjester.

Prosjektet vil utforska kva me kan læra om kvila si rolle som verktøy for vekst ved å sjå til tradisjonelle jordbruksteknikkar.
Prosjektet samlar aktivistar, allierte og den breiare offentlegheita for å tenka saman om kvile som ein aktiv tilstand.

Hvileåret er kuratert av Kunsthuset Kabuso og støtta av Norsk kulturråd

>>> Arrangement og utstillingar finn du her

>> Sjå nettstaden til kunstnaren

Tid

Aug. 12 (Fredag) 00:00(GMT+00:00)