januar 2018

lau20janHeile dagenlau31marRagna Bley Zooid

Ragna Bley Zooid i Kunsthuset Kabuso, Øystese

Om arrangementet

Vinteren 2018 syner Ragna Bley (f.1986) utstillinga Zooid i Kabuso. Utstillinga består av ein serie store måleri på ubehandla seglduk og ei rekkje små bronseskulpturar sett saman til ein heilskap.

Måleria er tre meter høge og abstrakte i uttrykket. Uttynna akrylmåling på den kvite seglduken får fargane til å flyta ut og over i kvarandre på ein måte som minner om akvarell. I bileta trer det fram organiske og svevande formar som vert gjentekne i dei bitte små, knudrete bronsefigurane ein finn på golvet. Zooid er eit omgrep henta frå naturvitskapen og viser til dyr eller organismar som er del av ein større koloni, som til dømes algar og korallar. Elementa i utstillinga framstår og som ein heilskap, ein totalinstallasjon.

Ragna Bley er fødd i Uppsala i Sverige, men bur og arbeider i Oslo. Ho er utdanna ved Kunstakademiet i Oslo og Royal College of Art i London. Bley har fått internasjonal merksemd og har stilt ut i mellom anna Hamburg, London og New York. Utstillinga Zooid har tidligare vore vist på Munchmuseet i bevegelse – Kunsthall Oslo.

>>> Sjå gjerne www.ragnabley.com

Tid

Januar 20 (Laurdag) - Mars 31 (Laurdag)

Stad

Kunsthuset Kabuso

Hardangerfjordvegen 626, 5610 Øystese

Opningstider

7. mai-19. juni:
Tors–fredag kl 11–15, laur+sundag kl 11–16
Stengt man-onsdag

21. juni–23. august:
Ope kl tys-sundag kl 11-16

Kontakt

Hardangerfjordvegen 626, Øystese
Tlf. 474 79 987
E-post: post@kabuso.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram!

Opening hours

7 May-19 June:
Thurs–Friday 11 AM-3 PM,
Sat+Sunday 11 AM–4 PM
Closed Mon-Wednesday

21 June–23 August:
Tues-Sunday 11 AM-4 PM
Closed Monday

Contact

Adr: Hardangerfjordvegen 626, Øystese
Tlf. 474 79 987 / post@kabuso.no

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X