– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Øystein Klakegg

lau12mar(mar 12)00:00sun17apr(apr 17)23:59Øystein KlakeggMedan vi venter(mars 12) 00:00 - (april 17) 23:59(GMT+00:00)

Om arr.

Øystein Klakegg sine fotografi skildrar med eit skråblikk dei fascinerande absurde, men likevel kjende omgjevnadene våre på Vestlandet. I utstillinga presenterer Klakegg bilete som skildrar kvardagsobservasjonar i stort format. Her vil ein finna foto frå vårt eige lokalmiljø i Øystese og frå t.d ferjekaien i Kvanndal.

«Øystein Klakegg oppsøker stader som badestranda, naturstien, ferjekaia, fotballbanen, cruisehamna. Stader som vi har tatt for gitt og som vi for lengst har glømt å sjå. Han viser oss at alt må oppdagast på ny og på ny. Ikkje minst må vi gjenoppdage stadane som er våre eigne, dei som ligg tett på oss. Fordi dei i si familiære form er fråtatt all mystikk, all eksotisme, alt drama», skriv Frode Grytten med ei oppmoding om å læra noko av Klakegg sitt blikk.

Øystein Klakegg arbeider til dagleg som reklamefotograf. Kunstfotoa har komme til parallelt og står i sterk kontrast til dei styla og objektfokuserte reklamefotografia. Nokre av fotografia strekk seg heilt tilbake til 90-talet, medan andre er frå dei seinaste åra.

>>> Tekst av Frode Grytten om Øystein Klakegg

 

 

Tid

Mars 12 (Laurdag) 00:00 - April 17 (Sundag) 23:59(GMT+00:00)