– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Omvising

lau03okt13:00lau14:00OmvisingVestlandsutstillingen 202013:00 - 14:00(GMT+00:00)

Om arr.

Bli med på omvising med kunstnar Wim van den Toorn. Han ser på årets Vestlandsutstilling med sitt blikk. Omvisinga er inkludert i inngangsbilletten.
Vestlandsutstillingen er ei årleg utstilling med verk av kunstnarar som har tilknytting til Vestlandet. Utstillinga skal vise fram samtidskunst av høg kvalitet som speglar den vestlandske kunstscena slik den føregår i lokale, nasjonale og internasjonale kontekstar ut mot resten av landet.
Til Vestlandsutstillingen 2020 har kurator Elise By Olsen teke utgangspunkt i førestillingar om det ‘typisk’ norske i møte med det ‘typisk’ internasjonale innan samtidskunst. Det vestlandske landskap er levande nasjonalromantikk som til eikvar tid er synleg for området sine kunstnarar og dermed uunngåeleg. By Olsen interesserer seg for korleis landskapet formar kunsten den dag i dag. Samstundes lever me i ei tid der det er enkelt å delta i kunstnarlege diskursar utanfor sin lokale eksistens. I kjølvatnet av ein digital revolusjon, som nettopp er fri for mentale og fysiske avgrensingar gjennom tid og rom, spør kuratoren seg om det går an å tenkje nasjonalromantikk på nytt? Til svar har ho valt ut kunstnarar som går i nær dialog med sine omgjevnader – gjennom organiske prosessar, tidkrevjande metodar og handfaste materialar. I Vestlandsutstillingen 2020 vert forventningar om kuratorisk heilskap og geografisk tilhøyrsle forkasta til fordel for spontane, og overraskande analoge, spenningar mellom materialar, verk og publikum.
Kunstnarar i utstillinga:
Ananda Serné, Catalina Aguilera, Eli Maria Lundgaard, Hans-Marius Pilskog Giske, Inga S. Søreide, Jan Kåre Ruud, Matias Kiil, Marit Silsand, Sofia Heinonen, Sofia Eliasson, Steinar Haga Kristensen, Thor Tao Hansen, Tore Winsents,
Urd J. Pedersen, Vilde Salhus Røed
Utstillinga står i Kabuso fram til 4. oktober.
Om Wim van den Toorn:
Van den Toorn kjem opprinneleg frå Nederland, men har vore busett i Hardanger i meir enn ti år. Han arbeider hovudsakeleg med måleri, både akryl og olje. Dei siste åra har naturen rundt han blitt meir og meir synleg i kunstverka hans.