– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

feb. 2010

lau20febHeile dagenfre09aprNorwegian Wood- et laboratorium(Heile dagen)

Om arr.

Utstillinga er produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
«Norwegian Wood – eit laboratorium. Miljøvenlig trearkitektur for framtida» er den fulle tittelen på den første arkitekturutstillinga i Kabuso.

Norwegian Wood er opphavleg eit av dei største prosjekta i Stavanger 2008 – europeisk kulturhovudstad. Prosjektet tok utgangspunkt i at Stavanger er den største trehusbyen i Europa, og gjennom Norwegian Wood ynskte ein å vidareutvikla tradisjonen gjennom femten nyskapande byggeprosjekt.
Viktige kriterier for byggeprosjekta var lavt energiforbruk, miljøvenlege material, designprisipp for universell utforming og nye byggeprinsipp i tre.

Utstillinga i Kabuso gjev ein presentasjon av Norwegian Wood-prosjekta med fokus på både prosess og ferdige resultat. Kriteria for prosjekta vert også presenterte, og omgrep som berekraft, energieffektivitet, universell utforming og bruk av miljøvenlege material i framtdsretta arkitektur vert sett lys på.
Utstillinga vert presentert gjennom foto, film, modellar, materialprøvar, lyd spel m.m.

Tid

Feb. 20 (Laurdag) - April 9 (Fredag)

Stad

Kunsthuset Kabuso

Hardangerfjordvegen 626, 5610 Øystese

Arrangør

Kabuso Hardangerfjordvegen 626, 5610 Øystese

X