februar 2010

lau20febHeile dagenfre09aprNorwegian Wood- et laboratorium

Om arrangementet

Utstillinga er produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
«Norwegian Wood – eit laboratorium. Miljøvenlig trearkitektur for framtida» er den fulle tittelen på den første arkitekturutstillinga i Kabuso.

Norwegian Wood er opphavleg eit av dei største prosjekta i Stavanger 2008 – europeisk kulturhovudstad. Prosjektet tok utgangspunkt i at Stavanger er den største trehusbyen i Europa, og gjennom Norwegian Wood ynskte ein å vidareutvikla tradisjonen gjennom femten nyskapande byggeprosjekt.
Viktige kriterier for byggeprosjekta var lavt energiforbruk, miljøvenlege material, designprisipp for universell utforming og nye byggeprinsipp i tre.

Utstillinga i Kabuso gjev ein presentasjon av Norwegian Wood-prosjekta med fokus på både prosess og ferdige resultat. Kriteria for prosjekta vert også presenterte, og omgrep som berekraft, energieffektivitet, universell utforming og bruk av miljøvenlege material i framtdsretta arkitektur vert sett lys på.
Utstillinga vert presentert gjennom foto, film, modellar, materialprøvar, lyd spel m.m.

Tid

Februar 20 (Laurdag) - April 9 (Fredag)

Stad

Kunsthuset Kabuso

Hardangerfjordvegen 626, 5610 Øystese

Arrangør

Kunsthuset Kabuso Hardangerfjordvegen 626, 5610 Øystese

Kontakt

Hardangerfjordvegen 626, Øystese
Tlf. 474 79 987 / post@kabuso.no

Opningstider

September–mai:
Ons–fredag kl 11–15, laur+sundag kl 11–16
Stengt man-tysdag

Juni–august:
Ope kl 11-17 alle dagar

Contact

Adr: Hardangerfjordvegen 626, Øystese
Tlf. 474 79 987 / post@kabuso.no

Opening hours

September–May:
Wed–Friday 11 AM-3 PM, Sat+Sunday 11 AM–4 PM
Closed Mon-Tuesday

June–August:
Daily, 11 AM-5 PM

X