– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Maputo

fre26augHeile dagensun18sepMaputo- A Tale of One City (Heile dagen)(GMT+00:00)

Om arr.

Utstillinga tek utgangspunkt i havnebyen Maputo i Mosambik, og presenterer åtte kunstnarar som på på ulikt vis forheld seg til byen og dei komplekse identitetane knytt til denne.
Verka tek føre seg spørsmål knytt til tema som sosialpolitikk, økonomi, kvardagsliv og psykologi. Dette med utgangspunkt i ein by der nye bygg vert reiste i omgjevnadar prega av kolonialistisk arkitektur og med ei hamn som stadig bringar nye impulsar utanfrå.

Deltakande kunstnarar:
Berry Bickle
Ângela Ferreira
Pompílio Hilário Gemuce
Rafael Mouzino
Emeka Okereke
Lourenço Dinis Pinto
Mauro Pinto

I samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Tid

Aug. 26 (Fredag) - Sept 18 (Sundag)(GMT+00:00)