– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Inger Johanne Rasmussen

lau14maiHeile dagensun14augInger Johanne RasmussenGjenforteljingar og myter(Heile dagen)(GMT+00:00)

Om arr.

Inger Johanne Rasmussen – tekstil
Terje Nordby – tekst

Inger Johanne Rasmussen sine monumentale tekstilar skapar assosiasjonar til måleri og handverkstradisjonar. Rasmussen har her samarbeidd med Terje Nordby, kjend frå Mytekalendaren på P2.
Han har lete seg inspirera av tekstilane til Rasmussen, og via lydopptak fortel han mytar som kan assosierast med mønstera og motiva i desse.

 

 

Tid

Mai 14 (Laurdag) - Aug. 14 (Sundag)(GMT+00:00)