– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Bjørg Taranger

lau14janHeile dagensun05febBjørg TarangerKabuso Stasjon 2022(Heile dagen)(GMT+00:00)

Om arr.

Videokunstnar Bjørg Taranger (f. 1953) stiller ut fleire verk i foajéen i Kabuso frå 14. januar 2012.

Om utstillinga:
Frå ca 1860 til 1930-talet vart det bygd ut ei rekkje jernbanelinjer i i distrikts-Noreg. Mange av desse har sidan vorte nedlagde.
I prosjektet Kabuso Stasjon 2022 revitaliserer Bjørg Taranger idéen med jernbanen som kommunikasjon mellom by og land ved å setja opp eit forslag til ein ny togtrasé. Dette med Øystese som ein av stasjonane.

Taranger presenterer ein framtidsvisjon som peikar på eit engasjement som gjeld strukturelle former og samfunnsbygging i både samtid og framtid.
I ei samanstilling av nyproduserte og tidlegare verk vert foajéen i Kabuso rekontekstualisert til ein transittkafé for reisande. Gjennom dokumentariske opptak som er omdanna til fiktive rom med ulike mønster og rytmar vert ein her teken med til stadar som Paris, Berlin og Buenos Aires.

Prosjektet er støtta av Norsk kulturråd og Bergen kommune

Tid

Januar 14 (Laurdag) - Feb. 5 (Sundag)(GMT+00:00)