– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

okt. 2015

lau31oktHeile dagensun13desAnngjerd RustandBlåbær og aske(Heile dagen)

Om arr.

Blåbær og aske (2015) er sett saman av fleire måleri på silkepapir (opphavleg to hundre). Desse har vorte til i gjentakinga av eitt enkelt grep:
Saft av blåbær og ei oppløysing av aske og vatn er blanda saman og helt ut over dei skjøre arka.

Pigmentet som gjev blåbæret farge er ph-følsomt. Aukande tilførsle av den basiske aska trekkjer fargen frå intenst raud via fiolette, blå og grøne nyansar – før dette ved eit visst blandingsforhold vert brote ned til bleikare jordfargar.
Veska vert filtrert gjennom papiret og dannar bekkar og formasjonar i ulike fargar etter kvart som ho trekkjer utover.
Blåbær og aske er eit landskapsbilete og eit mikrokosmos.

Bileta vert brotne ned over tid. Til utstilinga i Kabuso viser Rustand eit utvalg av dei nyaste bileta frå serien. Desse vert montert i foajéen, der dagslyset vil endra og bleikna fargane i løpet av utstillingsperioden.

>>> Plakat Anngjerd Rustad Blåbær og aske

Tid

Okt. 31 (Laurdag) - Desember 13 (Sundag)

Stad

Kunsthuset Kabuso

Hardangerfjordvegen 626, 5610 Øystese

X