– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

I Kabuso med born

Små kunstopplevingar

Born er alltid velkomne i Kabuso!

 • I kaféen finn de ein eigen barnekrok med bøker og teiknesaker.
 • Me har stellefasilitetar til dei minste og ein avslappa atmosfære.
 • Born og unge under 16 år går alltid gratis i utstillingane i følge med ein vaksen
 • Redusert pris på konsertane våre og i Hardanger Skyspace
 • I Ingebrigt Vik museum finn de eit gratis aktivitetshefte. Heftet har oppgåver som relaterer seg til Vik sine fascinerande skulpturar og inviterer borna til ei oppdagingsferd i museet.

  Kabuso har og eigne arrangement for born:

  • Bornas Kabuso er ein kunst- og filmklubb for alle born med kring 4 arrangement i halvåret. Medlemsskap kostar 70 kroner, som gir gratis inngang til alle arrangementa i klubben. Her viser me mellom anna animasjonsfilm og byr på kreative verkstadar. Programmet finn du i her og i eigne flyerar.
  • Kabuso arrangerer Kakaokonsertar i samarbeid med Kvam kulturskule. Konsertane gir unge utøvarar høve til å opptre på ein profesjonell scene. Konsertane er opne for alle som er interesserte i følge med på den yngre musikkscena i Kvam.

  Undervisningstilbod for skuleklassar og barnehagar i utstillingane våre finn du under undervisning.

X