– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Trygg i Kabuso

Kunsthuset Kabuso forheld seg til dei til ei kvar tid gjeldande retningslinjene frå helsemyndigheitene og har gode smitteverntiltak.
Dette for å ivareta tryggleiken for deg og andre.

Spørsmål? Kontakt oss gjerne på tlf 474 79 987 eller post@kabuso.no