.

I 2018 var utstillinga Zooid av Ragna Bley den første på plakaten, deretter følgde Vestlandsutstillingen - Trudi Jaeger.