Tilsette i Kunsthuset Kabuso

Kontakt gjerne Kabuso sin resepsjon og sentralbord på tlf 47 47 99 87 eller på post@kabuso.no.  

Tilsette:

Fagleg leiar
Heidi A. Jaeger
Tlf. 47 47 99 83 / 957 56 659
E-post: heidi@kabuso.no


Stadfortredar/konsulent
(konsert/kafé/utleige)
Torunn Øvsthus

Tlf. 47 47 99 87/976 63 899
E-post: torunn@kabuso.no

Konsulent (formidling)
Karen Noer Korssjøen
Tlf. 992 25 096
E-post: karen@kabuso.no


Konsulent
(marknadsføring)
Ann Charlotte Ellingsen
Tlf. 950 21 390
E-post: lotte@kabuso.no