Museumsbygget

Ingebrigt Vik museum er teikna av arkitekt Torgeir Alvsaker og stod ferdig i 1934. Øystese ungdomslag var ansvarlege for reisinga av bygget, som er forma som eit oktagon. Vik hadde testamentert verka sine til ungdomslaget på det vilkår at det vart reist eit bygg for å husa skulpturane.

På byrjinga av 50-tallet vart det bygd to nisjer ved inngangspartiet for å romma dei allegoriske figurane «Malerkunstnen» og «Billedhoggerkunsten». Det siste påbygget kom i 2007, som ei forlenging av bygginga av Kunsthuset Kabuso. Dette påbygget er teikna av arkitektkontoret Hille og Strandskogen.

Nyopning: "Nye" Ingebrigt Vik museum opna for publikum torsdag 15. juni 2017. Museet framstår no i stor grad i ny drakt - og du kan oppleva kunsten til Vik på ein heilt annan måte enn tidlegare. Her møter du Ingebrigt Vik si interesse for livsfasar gjennom eit rikt utval skulpturar - somme av dei har ikkje vore stilt ut i nyare tid. Nymonteringa har lagt vekt på prosessen bak skulpturane og dei tredimensjonale kvalitetane til Ingebrigt Vik sine verk.

 

Flere bilder

  • Bent Synnevåg1
  • Bent Synnevåg5
  • Bent Synnevåg4
  • Bent Synnevåg2