Formidling

Kunsthuset Kabuso ynskjer å nå eit breidt lag av folket og kan by på tilrettelagte opplegg for di gruppe. Kabuso samarbeider og med Den kulturelle skulesekken og Den kulturelle spaserstokken om ulike formidlingsopplegg.

Flere bilder

omvising

Omvising i utstillingane

Kabuso tek i mot grupper for omvising i dei skiftande utstillingane på huset. Sjå utstillingsprogram her.

I samband

øyret

Skule og barnehage

Kabuso tilbyr alderstilpassa formidlingsopplegg til barnehagar og skuleklassar i dei skiftande utstillingane og

Ingebrigt Vik Museum 1 Foto Katrine Helgheim

Teiknestund i Ingebrigt Vik museum

Opplev det unike museumsbygget frå 1934 og slepp kreativiteten laus. Omgitt av statuane av Edvard Grieg, Camilla Collett, blyge jenter og tankefulle