Norsk English

Kabuso-opplevingar for born

Kabuso

19.01.2013 14.00 til 15.00

Laurdag 19. januar vert det omvising og verkstadsaktivitetar for born i alderen 5-10 år knytt til utstillinga Amaldus Nielsen og Vestlandet.

Kunstnaren Amaldus Nielsen (1836-1932) var oppteken av å fanga lys og vêr i landskapsbileta sine.
Me skal sjå på korleis vêret endrar landskapet og laga våre eigne vêrbilete med saks og papir og passande fargar