Norsk English

Danseførestilling: "Å la falle. Å reise seg att"

Stronde, Øystese

17.06.2012 17.00

Sundag 17. juni set Kabuso opp ei utandørs danseførestilling på Stronde i Øystese, i samarbeid med Bergen Dansesenter. Oppmøte på Øystesekaien kl 17, felles spasertur til Stronde.